MISC
a non categorized children's storytelling books
 
ANG PAGLALAKBAY NI POTPOT
Story by Liwliwa Malabed

Sa ikaanim na kaarawan ni Potpot, bibigyan siya ng kakaibang regalo ng kanyang tatay—ang isama siya sa isang paglalakbay.
Sa paglalakbay na ito, may isang mahalagang bagay na isasakripisyo si Potpot.
Sa isang lugar na nadaanan nila ng kanyang tatay, naging kaibigan ni Potpot ang isang batang babaeng mag-aaral. Mula sa bagong kaibigang ito, nalaman ni Potpot ang kanyang kahinaan. Kailangan niyang pumasok sa paaralan upang matuto siyang magbasa, magsulat at magbilang.

 
BOG
Story by Annie

Mula ng ipanganak si Bog, sarisaring tunog ng disgrasya ang umaalingawngaw sa loob ng bahay.
KALABOG!
BLAGAG!
WASAK!
BOG!
Sa sobrang paglalaro at kalikutan, lagi na ay napapahamak si Bog. Kung hindi siya nahuhulog, siya ay nabubunggo, natutumba, nauuntog o nadudulas. Kaya sina Nanay at Tatay ay napapailing, sina Lolo at Lola ay napapahiyaw, at sina Tiya at Tiyo ay napapasigaw.
Ano kaya ang mainam na gawin?

 
SI ZNORK, ANG KABAYONG MAHILIG MATULOG
Story by Mark Anthony Angeles
Illustrated by Pergylene Acuña

"Zzzzzzzzz... Ngoooooork!"
Si Znork ay isang kabayong antukin. Tuloy ay pinagtatawanan siya ng kanyang mga kapwa-kabayo sa kuwadra dahil lagi siyang napag-iiwanan. "Hwee-hee-hee-hee! Hwo-ho-ho-ho!"
Ngunit dahil sa pangarap niyang maging mahusay na kabayong pangarera, nagsikap si Znork na labanan ang kanyang kahinaan. Wala siyang ibang ginawa kundi
magsanay.
Pero—naku!—mukhang hindi matutupad ang pangarap ni Znork. Kinuha sila sa kuwadra ng mga binatang nakauniporme.
Ang maganda, higit pa sa inasam ni Znork ang kanyang nakamit—ang maging kabayo ng isang magiting na heneral at bahagi ng isang kabanata sa kasaysayan ng Filipinos.

 
SI NINA SA BAYAN NG DALDALINA
Story by Aliona Silva
Illustrated by Luisito Chua

Kilala ang bayan ng Daldalina bilang pinakamaingay na bayan sa buong Pilipinas. Dito nakatira ang may mga pinakamalalakas na boses sa buong bansa. "Kung mahina ang boses mo, siguro hindi kailangang marinig ng ibang tao ang sasabihin mo."
Naku! Paano ngayon iyan? Walang boses si Nina. At kung hindi niya mahanap ang kanyang boses at hindi siya makapagsalita sa lalong madaling-panahon, tiyak na ipagtatabuyan at itatakwil siya ng kanyang mga kaba bayan!

 
PITONG ANGHEL
Story by Genaro R. Gojo Cruz
Illustrated by Ivan Reverente

Ilang "anghel" ang dumating upang alagaan at bantayan si Lara. Ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan—bawat isa ay may natatanging diskarte pagdating sa tamang pag-aalaga kay Lara. Noong bandang huli, iba-iba rin ang mga dahilan kung bakit umalis ang bawat isa.
Ngunit isang anghel ang naiiba sa lahat. Alam na alam ng anghel na ito ang bawat pangangailangan ni Lara.

 
MGA MONUMENTO NI EMAN
Story by Eugene Y. Evasco
Illustrated by Jonathan G. Rañola

Si Eman ay isang batang nakatira sa lugar na may monumento. Minsan ay tinanong niya ang kanyang nanay kung bakit may mga monumento. Bakit kailangang magtayo ng mga monumento? Malugod namang nagpaliwanag sa kanya ang kanyang nanay.
Kaya si Eman at ang kanyang mga kalaro, nagtayo rin ng kanilang sariling mga mumunting monumento.

   
ANG PAMBIHIRANG BABAENG HINDI UMUUPO
Story by Russel Molina
Illustrated by Rommel Joson

Tatayo siya't magluluto sa harap ng kalan. Pero Hindi siya uupo.
Pauupuin niya ang lolang may bitbit na bayong at ang babaeng buntis kapag may nabakanteng upuan sa siksikang bus. Hindi siya ang uupo.
Luluhod siya para sukatan ng bota, tsinelas at bakya ang mga namimili. Pero Hindi siya uupo.
At sa oras ng laro, lulukso, kakandirit at tatalon siya. Pero Hindi siya uupo.
SINO KAYAITONG PAMBIHIRANG BABAENG HINDI UMUUPO?

   
MY DADDY MY ONE AND ONLY
Story by Zarah Gagatiga
Illustrated by Jomike Tejido
Si Winnie, ang Mangkukulam, ay nakatira sa isang itim na bahay. Mayroon siyang mga itim na silya at itim na hagdanan, mga itim na sahig at mga itim na pinto. Ang problema, ang problema, ang pusa ni Winnie na si Wilbur ay itim din.
Kailangan ni Winnie ng kaunting salamangka para makatiyak na lagi niyang nakikita si Wilbur...
 
THE GIRL WHO ALWAYS LOOKED AT PEOPLE’S SHOES
Story by Liwliwa N. Malabed
Illustrated by Beth Parrocha Doctoler
Laging nakatingin si Daniw sa mga sapatos ng tao. Hindi siya nagtatangkang itaas ang kanyang tingin para makita ang mga mukha ng mga taong nakasuot at nagmamay-ari sa mga sapatos na iyon. Dahil dito, maraming bagay ang pinapalagpas niya. Dalawa lamang ang kanyang kaibigan: ang kanyang lola at ang mapagbirong nuno na si Danding Duwende. At ginagawa na siyang katatawanan ng kanyang mga kaklase.
Alamin sa kuwentong ito kung paano pinangibabawan ni Daniw ang kanyang kahinaan at natanto ang napakaraming puwedeng mangyari mula sa mga mukhang sinusuklian ang kanyang ngiti.
 
FAYE THE ALWAYS ANGEL
Story by Heidi Emily Eusubio-Abad
Illustrated by Bernadette Solina-Wolf
Noong ipanganak si Faye, lahat sa pamilya ay nagsabing mukha siyang anghel. Ginampanan niya ang papel ng isang anghel sa mga pagtatanghal sa eskuwelahan sa nursery, kindergarten, at paaralang-preparatory.
Ngayon, sa elementarya, anghel na naman siya! Ayaw na niyang gampanan ang papel.
Alamin sa kuwentong ito kung ano ang kinakailangan upang magampanan ang papel ng isang anghel a't kung ano ang totoong kahulugan ng pagiging isang tunay na anghel
 
KISSING LIPS
Story by Marites R. Rogado
Illustrated by Pergylene Acuña
Isasalaysay ni Kissing Lips, mga labing yari sa papel sa pamamagitan ng origami, ang kuwento tungkol kay Ada na naging saksi sa isang di-pagkakaunawaan ng kanyang mama at papa na sa bandang huli ay hindi nagkikibuan.
Ano ang dapat gawin ni Ada?
Alamin sa kuwentong ito kung paano pinagbati ni Ada ang kanyang mga magulang, at kung paanong ang isang libangan ay nakakatulong pagdating sa mga ganoong sitwasyon.
   
FINDING THE PACMAN IN YOU
Story by Charito A. Antonio
Illustrated by Rowin T. Agara
Isang inakay ang isinilang na kulang sa mga katangian ng isang palaban at naging tampulan ng mga tukso ng lahat ng nakakakita sa kanya. Inampon ito ng isang batang lalaking nagbigay sa kanya ng bansag na "Pacman."
Alamin sa kuwentong ito kung bakit bininyagang "Pacman" ang inakay, at ang tamang saloobin sa pagdaig o pagpuno sa mga kakulangan at pagpapatotoo ng tunay na kabuluhan.
   
A TALE OF TWO DREAMS
Story by Zarah Gagatiga
Illustrated by Bernadette Solina-Wolf
Dalawang matalik na magkaibigan ang nakatira sa isang isla. Ang isa ay umalis upang hanapin ang magandang kapalaran. Ang isa ay naiwan at ginalugad ang mga biyaya ng isla.
Alamin sa kuwentong ito kung anong kapalaran ang natagpuan ng bawat isa, at kung ano ang kailangan upang makamit ang pangarap.
   
MULING MAGBABALIK ANG PERYA
Story by Eugene Y. Evasco
Illustrated by Jonathan Rañola
May isang batang tuwing sasapit ang bakasyon sa eskuwelahan ay umuuwi sa probinsiya ng kanyang lolo at lola. Doon ay ginugugol niya ang tag-araw sa pagtatampisaw sa ilog, pakikinig sa mga kuwento ng kababalaghan ng kanyang lolo, pagtulog sa lilim ng punong-mangga kapag tanghali at sa labas ng bahay kapag gabi.
Ngunit ang pinakaaabangan niya tuwing tag-araw ay ang pagdating ng perya, kung saan siya, ang kanyang lolo, at ang kanilang alagang asong si Bruno ang laging unang bisita.
Ngunit sa pagbabalik niya sa probinsiya ngayong tag-araw ay wala na ang kanyang lolo.
Makakatuntong pa kaya siya sa perya?
 
WINNIE THE WITCH
 
Si Winnie, ang Mangkukulam, ay nakatira sa isang itim na bahay. Mayroon siyang mga itim na silya at itim na hagdanan, mga itim na sahig at mga itim na pinto. Ang problema, ang problema, ang pusa ni Winnie na si Wilbur ay itim din.
Kailangan ni Winnie ng kaunting salamangka para makatiyak na lagi niyang nakikita si Wilbur...
 
CAR STORY
STORY BY: SEGUNDO D. MATIAS
ILLUSTRATIONS BY: GHANI MADUEÑO
George has a story about the people who owned him. The first, jack, never knew how to take care of a car, that was why he was so thankful when he was sold to Sylvia. But he got bored with Sylvia because they seldom went out.
He felt better when he ended up with John Carlo's family. John Carlo's family loved him, but when John Carlo's father met an accident, he got angry with him.
Read in this story what a car like George could feel about and think of the people who drive and ride him.
 
NOLI ME TANGERE
Retold by Rene O. Villanueva
Read in this special edition a retelling of the celebrated masterpiece of the Philippines' national hero, Jose P. Rizal - the novel which inspired the Filipinos and gave them the proper perspective to fight for their independence from the oppressive rule of the foreign colonizers during the nineteenth century.
 
ADARNA BIRD
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Al Sanchez
The King is afflicted with a severe ailment. An old medicine man declares nothing can cure the King but the magical song of the Adarna Bird. But to catch the elusive bird is extremely dangerous. All those who have made the attempt sacrificed their lives. Each of the King’s three sons wants to catch the Adarna. But only one of the princes brings home the bird. What could be his secret in capturing the elusive bird?
   
CAT EYES
Story by Lara Saguisag
Illustrations by Dindo Llana
At the end of the street was an empty lot I often played in. There I chased birds, rolled among the flowers, and dug through the trashcans that brimmed with food.
A girl also liked to play in the lot. Each time she saw me, she yelled, “You horrible stray!” and shooed me away with a stick. “There’s a secret magic spell I can teach you to keep that girl from chasing you,” Grandma told me.
I sat still, eager to know what the trick was...
   
FROG ON THE MOON
Story by Perpi Alipon-Tiongson
Illustrations by Ibarra Cruz Crisostomo
Once there was a frog who loved to jump.
He was so happy as he looked for different things to jump over. Until he saw the moon... What did the frog notice as he jumpedhigher and higher?
   
CHILDREN OF THE SUN
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jose Miguel Tejido
Why do different races have different colors?
Find out in this retelling of a popular Filipino creation tale by foremost children's book writer Rene O. Villanueva. Awardwinning children's book illustrator Ruben de Jesus does the fascinating illustrations in the book.
   
LITTLE ANGEL WHO LOST HER WING
Story by Lian Kyla Dyogi
Illustrations by Doyit Saballa-Baquirin
Can you help the little angel? She has lost a wing and is alone in the forest. Soon, the forest creatures come to her rescue. But how are they going to help the little angel fly back home? Find out in this charming story by young writer Lian Kyla Dyogi brought to life by the colorful illustrations of Doyit Saballa-Baquirin.
   
THERE'S A LION IN MY CHEST!
Story by Eugene Y. Evasco
Illustrations by Jason Moss
A lion jumped inside Ambo's mouth, slid down his throat and hid inside his chest! It started pinching, scraping and drumming his chest and it's taking his breath away. How can he get rid of it? Can Ambo tame the fierce lion?
Awardwinning writer Eugene Y. Evasco and noted illustrator Jason Moss bring to us the breathtaking experience of a child coping with asthma. There's a Lion in My Chest! is the first Filipino children's story that helps to develop a greater understanding, awareness, and acceptance of children with asthma.
   
GRANDMOTHER'S ANTIQUE WARDROBE
Story by Genaro R. Gojo Cruz
Illustrations by Jose Miguel Tejido
Grandmother’s wardrobe is very old. It’s the color of mud. On its sides are small flower carvings and there’s a face of an angel above the mirror. From afar, it looks like a giant cave. What could be inside it? Maybe, a sleeping ogre or a monster-dress.
   
JUAN TAMAD
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jo Ann Bereber
He refuses to do housework.
He lies idly under the tree all day.
Instead of picking the guava fruit from
the tree, he would open his mouth and
wait for it to fall. Can anyone be more
lazy than Juan?
   
ISEM IN GRUMPY TOWN
Story by Eugene Y. Evasco
Illustrations by John D. Crisostomo
In the town of Misoot, Datu Rupanget
forbids laughing. That’s why everyone is grumpy, sullen,
ill-tempered, and wailing. Until the very unusual Isem, born with a perpetual grin on his face, arrives in town.
Can he change the datu’s oppressive decree?
   
THE SPECTACULAR TREE
Written and illustrated by
Robert Gunnar Magnuson
A young plant is eager to grow up. He dreams of becoming a tall tree, like the towering Acacias, so he too can reach the sky. But there’s one problem: he is a crawling plant! Can a crawling plant ever grow up to become a spectacular tree? Writer-illustrator Robert Gunnar Magnuson
takes us to a world that surrounds us and yet we seldom notice—the world of plants. Through the adventures of the remarkable plant, we learn how perseverance and a kind heart can lift anyone to great heights and inspire us all.
   
I WANT MY YAYA
Story by Annette Flores Garcia
Illustrations by Isa Nazareno
Blesilda’s Yaya Nana left just after her fifth birthday. Now, she needs a new one. Will Mama and Tita Mela find the perfect new yaya for her?
   
THE FIRST MONKEY
Retold by Rene O. Villanueva
Collage by Jose Miguel Tejido
One of the most popular folk stories in the Ilocos region is this tale about the origin of the monkey. Every summer, it is told and acted out in many schools and streets in Vigan, Ilocos Sur. In this retelling, the author gives importance to the basic skills in weaving, an important industry in most self-sustaining agricultural communities in the Philippines. The value of diligence and hard work must always be emphasized when telling the story so as not to disturb some young readers.
   
THERE'S A DUWENDE IN MY BROTHER'S SOUP!
Story by Lara Saguisag
Illustrations by Marcus Nada
A heartwarming story about Ginny's search for her brother's mysterious playmate—a dwarf! This takes her to an amazing discovery of the world of autism. The whimsical illustrations in the book are done by illustrator Marcus Nada. This is the first Filipino children's story that helps to develop a greater understanding, awareness, and acceptance of children with autism.
   
FISH FOR TWO
Story by Becky Bravo
Illustrations by Jason Moss
The story follows the amazing pursuit of the nasty yellow cat after the cranky Clara. At first, it seems hopeless that the two will ever become friends. Until a fishbone enters the scene! Can the filthy cat tame the smelly brat?
Here is an original and humorous story that everyone, young and old alike, cat-lover or not, will surely enjoy. It won First Prize in the 2000 Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature.
   
BURNAY, THE LITTLE CLAY POT
Story by Augie Rivera
Illustrations by Dindo Llana
In a dark and grimy kitchen, everyone is excited about the coming fiesta. Everyone, that is, except for Burnay, the little clay pot. The pot and the saucepan tell her she won't have any use at the fiesta, and she is almost convinced. Until she meets some exciting characters who help her realize a valuable lesson. Award-winning children's book writer Augie Rivera brings to us a poignant story for all children who sometimes feel down and lack self-esteem. The vivid acrylic paintings are done by award-winning painter and children's book illustrator Dindo Llana.
   
THE ORIGIN OF THE ECLIPSE
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Ferdinand Doctolero
His beak and claws are of the strongest metal. His eyes are made of glass. Every strand of his feathers is a powerful sword. He is as big as an island and he wants to devour the moon! Will the giant Minokawa bird succeed with his evil plan? Find out in this retelling of a fantastic Bagobo tale from Southern Philippines.
   
A ROOSTER IN THE SUN
Story by Becky Bravo
Illustrations by Lyra Abueg Garcellano
Why do roosters crow at sunrise? Why can't they fly like other birds? Find out in this fantastic tale by award-winning children's book writer Becky Bravo brought to life by the vivid oil paintings of painter-illustrator Lyra Abueg Garcellano.
   
GUIDO'S BIRTHDAY
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by John Crisostomo
Guido’s birthday is just three days away. He’s very anxious to plan for his birthday party. But his Mommy and Daddy are always out. They’re at EDSA, rallying among thousands of Filipinos. Will Guido’s birthday still push through?
Awardwinning children’s book writer Rene O. Villanueva and illustrator John Crisostomo bring to us an endearing story based on some actual events that happened in the life of a boy caught in the midst of a celebration and the People Power Revolution of 1986.
   
THE SIOPAO WHO DOES NOT LIKE GLUTTONOUS CHILDREN
Story by Amang Medina
Illustrations by El Ortiz Luis
In Aling Bising’s bakery, resentment among the bread and delicacies is brewing because the siopaos are becoming fussy and arrogant. Why do the siopaos dislike gluttonous children? But what can a siopao do when a gluttonous street kid wants to buy and eat it? An amusing story with a surprise ending which children will surely love to read.
   
MGA LIHIM SA GABI NI RUMING
Story by
Illustrations by
---
   
A SPIDER STORY
Story by Germaine Yia
Illustrations by Liza Flores
Bella the Spider is envious of her neighbors and their beautiful homes. She wants to create a web unlike anything the world has seen. What will Bella use for her new web? Find out in this charming tale by awardwinning children’s book writer Germaine Yia brought to life by the vibrant illustrations of Liza Flores.
   
DUCKY IS A DOG!
Story by Paula Popple
Illustrations by Beth Parrocha-Doctolero
This is the first in a series of picture books featuring the wonderful adventures of Ducky, a young askal (Filipino mongrel dog). Delightfully illustrated with easy-to-read text,
the book is appropriate for preschool children who are
learning to read independently.
   
MARIA CACAO, THE FAIRY OF CEBU
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Joaquin Hernandez
No one has exactly seen her. Yet they can all see her lush garden around her home in Lantoy cave. When people see a damaged bridge in Argao, they know that she had
set sail in her golden boat and the mast had hit the bridge. Who is this fairy called Maria Cacao?
   
ANG HULING PUNO
Story by Richard Reynante
Illustrations by Arnould Nuestro
The last of the trees in the city is under threat of being cut down to give way to the construction of a huge building where it stands. If the tree vanishes forever, where would Obstinate Owl, Monkey Valentin, Minyang Pussycat, Connie Rabbit and Kiko Iguana live? And where would the children Estong, Mimi and Dondon play? They need to come up with a plan to prevent the demise of their beloved tree.
   
THE SAD PRINCE
Story and Illustrations by
Dudi E. Gamos
The young prince is unhappy. The whole kingdom is in a quandary. What—and who—can make him happy?
Writer-illustrator Dudi E. Gamos explores the simple domain of children where having a friend to play with is the most precious possession in the world—and with it the values we carry into adulthood.
   
THE LEGEND OF THE ONION
Story by Augie Riverat
Illustrations by Jason Moss
Why does slicing onions make us cry? Award-winning children's book writer Augie Rivera cooks up an original story on the origin of the onion with a dash of the comic, the bizarre, and the grim flavor of old-fashioned folktales. The fascinating art of National Book Award-winning children's book illustrator Jason Moss spices up this fantastic tale of a deceitful child, her loving parents, and a many-eyed goddess.
   
THE LEGEND OF THE RAINBOW
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Frances Marie C. Alcaraz
Have you ever wondered where rainbows come from? Find out in this retelling of a popular Igorot folktale from Northern Philippines written by foremost children's book writer Rene O. Villanueva. Awardwinning children's book
illustrator Frances Marie Alcaraz does the mesmerizing mosaic drawings in the book.
   
THE LEGEND OF THE FROG
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jose Moguel Tejido
Where do frogs come from? Find out in this retelling of a popular Philippine folktale by foremost Filipino children's book writer Rene O.Villanueva. Awardwinning children's book illustrator Jose Miguel Tejido does the darkly comic illustrations in the book.
   
<< BACK TO BOOK CATEGORIES