MODERN LEGENDS
Legends are a part of Filipino life and culture. Legends, like myths, are stories that explain the origins of things and occurrences. Early Filipinos used legends and myths as means of understanding their environment.
 
Alamat ng Ilang-ilang
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrated by Rovi Jesher Salegumba

Noong unang panahon, may isang anak ng datu na nangngangalang llang. Bukod sa kagandahan, taglay rin ni llang ang kagitingan at tapang ng kanyang ama. Ngunit kung matagumpay siya sa pakikidigma, siya bigo sa larangan ng pag-ibig.
Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng mabangong ilang-ilang—at kung paanong ang kabiguan ay nagagawang palitanng isang makabuluhang layunin.

 
Alamat ng Anay
Story By: Mikhail C. Jamisola
Illustrated By: Rowin T. Agarao

Noong unang panahon, may isang reyna sa bulubunduking bahagi ng Luzon. Naghangad si Reyna Ana na paunlarin pa ang kanyang kaharian. Ikinalakal niya ang mga puno—hanggang sa makalbo ang gubat, at nagalit ng labis si Inang Kalikasan.
Alamin sa kuwentong ito kung paano nagkaroon ng anay, gayundin ang tamang kaisipan sa pagkakaroon ng hangarin at kung paano dapat pangalagaan ang kalikasan.

 
Alamat ng Rosas
Story By: Segundo D. Matias
Illustrated By: Ghani Madueño

Noong unang panahon, may isang reynang namumukod-tangi ang kagandahan na namumuhay nang maligaya sa piling ng kanyang asawang hari. Isang karibal na hari ang naghangad sa kanya at ipinadukot siya, samantalang isang mainggiting mangkukulam naman ang naghangad sa kanyang magandang mukha at buong
kataksilang kinuha iyon sa kanya.
Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng rosas—kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Haring Hulio kay Rosa, at kung paano nagkaroon ng mga tinik ang rosas.

 
Alamat ng Punong ng Nara
Story By: Segundo D. Matias
Illustrated By: Ghani Madueño

Noong unang panahon, may isang matapang at magiting na pinuno ng mga mandirigma na nagngangalang ’’Nar.’’ Sa palagay ng datu, si Nar ay ibinigay ni Bathala sa kanila. Ipinanganak ito bilang mandirigma upang ipagtangol ang mga isla ng Pilipinas mula sa pagsakop ng mga dayuhan.
Ngunit dumating ang panahong naghangad si Nar ng mapayapang buhay sa piling ng kanyang asawa, dangan nga lamang at mas malakas ang tawag ng kagitingan—alang-alang sa minamahal na bansa.
Sa kanyang libingan ay tumubo ang isang matayog, matibay, at matatag na puno. 

 
Alamat ng Langaw
Story By: Segundo D. Matias
Illustrated By: Beth Parrocha-Doctolero
Noong unang panahon, may isang haring may kakaibang ugali. Bukod sa pagiging mayabang, si Haring Lang-ao ay ubod ng selan pagdating sa pagkain. Siya ay matakaw, mapili, maaksaya, at ayaw na ayaw niyang nag-uulit ng putahe. Dahil dito, nagalit ang kanyang matapat na kusinera at isinumpa siya.
Agad na kumilos si Bathala at ang iba pang diyos at diyosa, at ang sumpa ay mabilis na nagkabisa.
Si Haring Lang-ao ay naging isang...
 
Alamat ng Butanding
Story by: Segundo D. Matias Jr.
Illustrations by Jonathan Rañola
Noong unang panahon, may isang kinatatakutang dahil sa kanyang laki. Walang nakakaalam kung bakit siya lumaki nang ganoon. Dahil dito, walang damit nagkakasya sa kanya, kaya tinatakpan na lamang niya ang kanyang katawan ng mga dahon at pinagtagpi-tagpi balat ng katawan ng punong-kahoy.
Ngunit dahil sa mga kalamidad na dumating sa nayon, napatunayan ni Tanding kung gaano siya halaga sa mga tao.
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang isang mabait na higante ay naging butanding.
 
Alamat ng Tipaklong
Story by: Segundo D. Matias Jr.
Illustrations by Jomike Tejido
Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Paklong na nangarap tumira sa palasyo. Ipinag-adya ngtadhana na matupad ang kanyang pangarap-naging kaibigan niya ang prinsipe at ang hari't reyna; nakatungtong siya sa palasyo, at nakapagsuot ng mga damit ng prinsipe.
Kung naging mapagpakumbaba lamang si Paklong sa kabila ng magandang kapalaran na dumating sa kanya, baka sakaling natupad nang tuluyan ang kanyang pangarap na maging tunay na prinsipe.
Sa halip, siya naging
 
THE LEGEND OF THE JAVA FRUIT
Story by: Segundo D. Matias Jr.
Illustrations by: ROVI JESHER R. SALEGUMBA
Once upon a time, in the mountainous region of a certain province, there was a tribe that lived in the center of a vast forest-the Atas. Into this dark-skinned tribe Duha was born with a fair complexion.
In the city Duha met a young man who brought her untold sadness, reason for her to implore the King Sun to make her as dark as her tribe. Since then, she spent her whole life in the service of her tribe.
Find out in this modern legend why the Java plum has a black skin but with a white flesh as pure as Duha's heart.
 
The Legend of the Bat
Story by: Segundo D. Matias Jr.
Illustrations by: Ghani Madueño
In the beginning, the bats were regarded as having the most beautiful and colorful wings. They had long tails. Aside from those features, they also possessed softly glowing eyes.

One Day, the Goddess appeared bearing terrible news. Because of this , the real feelings of the bats started to show, a sign of the beginning of their physical transformation.

Find out in this modern legend why the bats come out of their lair only at night and why they hang upside down from their perch.
 
cbk217 THE LEGEND OF DUGONG
Story by: Segundo D. Matias
Illustrations by: Frances Alcaraz

Once upon a time, on an island in one corner of the world, there lived a tribe of natives called the "Dugo." Contrary to their name "Dugo"-blood-never once did bloodshed ever occur on the island.
They were unaware of the words "fight," "conflicts," "war," and words cause discord among neighbors.Because of their kindness, the Dugo welcomed two groups of outsiders to live on their island. But in time, war broke out beetween the two groups. To avoid the fighting, the Dugo escaped and sought refuge in the depths of the ocean.
Read in this modern legend the origin of the <i>dugong</i> and the importance of being generous, peace loving, and hospitable.

 
bawang THE LEGEND OF THE GARLIC
Story by Segundo D. Matias
Illustrations by Jomike Tejido

In the beggining of time, there was a barangay in the north where unexplained disappearances of harvest always happened. Sakwel, the datu's youngest son, discovered the wrongdoings of the white-men. But instead of punishing them, he cared for them and showed them sheer kindness

Find out in this story the origin of the garlic and why its cloves are bound, and also the blessings that could be achieved from diligence and kindness.

 
THE LEGEND OF THE SNAKE
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Ibarra Crisostomo

In the old days in an unnamed place, there was two young men who were the best of friends: Arman and Dumaz. Arman had a fiancée named Doray, whose dream was to help her townmates.

In their search to have Doray's mission fulfilled, Arman and Dumaz searched for a cave where gold was buried.

But because of the gold, the friendship of Arman and Dumaz was ruined. One betrayed the trust of the other.

Find out in this contemporary legend the origin of the snake and why it strikes when it bites.

 
THE LEGEND OF THE EAGLE
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Ray-Ann Bernardo

In the olden days, Bathala created a man named Bugso. Everything on earth which Bugso coveted was given to him by Bathala. But Bugso was a creature who found no contentment in life. He wanted wings because he wanted to establish dominion over the heavens.
Read in this modern legend the origin of the eagle and why it soars in its flight.

 
THE LEGEND OF THE CARABAO
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by James B. Abalos

In the beginning of time, there was a man who was known for being the most hardworking in their village. Kalay was an ardent suitor of Mara, a lady known for her innate beauty.
But there was one creature who disapproved of Kalay’s courtship of Mara. He owned a golden sphere from which he drew his powers.
Find out in this modern legend how the golden sphere cast a spell that gave the Filipinos the first carabao.


 
THE LEGEND OF THE APPLE
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Sheehan Demetillo

When the universe had just been created, there was a star who was envied by her fellow stars. She asked to be turned into a gust of wind, but it only brought damage. She asked to be turned into a cloud, but it brought nothing good. Until she was turned into a seedling that grew into a robust fruit-bearing tree.
Read in this modern legend about the origin of the apple, and also about the values of giving way to others and of being obedient.

 
THE LEGEND OF THE SAMPAGUITA
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Dominic Agsaway

In the beginning of time, there were two sisters who were both beautiful and were always mistaken for twins—Saling and Sampaga. But because of a mysterious old woman, their lives took different courses. While Sampaga always won as queen of beauty in various festivities and became the object of fondness of the people, Saling was overcome with envy and planned to take away her sister’s good fortune.
Read in this contemporary legend the origin of the sampaguita, and how helpfulness is rewarded with the sweet fragrance of success while envy earns a corresponding penalty.

 
THE LEGEND OF THE TURTLE
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Ghani Madueño
In the old days, there was a man who was denied a bright future. But because of his kind heart, he was given the chance to improve his life. But he abused his good fortune, and for this a curse turned him into a slow-moving creature.
Read in this modern legend about the origin of the turtle and the price of being too proud.
 
THE LEGEND OF THE RICE CAKES
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Zeus Bascon

In the beginning of time in a forest in Asia , there was a plant which the goddess of the forest failed to give a name. Nevertheless, the plant without a name sacrificed its life to save the forest from the evil scheme of settlers. Because of that, the plant without a name earned the honor to become palay —one of the most important grains in the world.

 
THE LEGEND OF THE SPIDER
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Zeus Bascon
In the old days, there was a talented cloth weaver. She did nothing else but weave and weave. She wove the clothes of her townmates, she also wove the garments of the majestic queen, and she wove still the dress of a generous nymph.
But as she became famous as a cloth weaver, she also became haughty and arrogant.
Find out in this modern legend how the spider came about and the importance of humility in times of success and bounty.
 
THE LEGEND OF THE CROCODILE
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Rowen T. Agarao
In old days in a certain village, there was a strange accident involving an old woman who was turned into a fierce creature. The creature had a long and sturdy tail, four short legs, clawed webbed feet, powerful jaws and conical teeth. Its skin was thick and rough.
Read in this modern legend about the origin of the crocodile and expression "crocodile tears."
 
THE LEGEND OF THE PASIG RIVER
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Glenda Maye M. Abad
In the old days, there was a young man and a young woman who truly loved each other. But fate seperated them. Every night, each one would go to the edge of a hill that faced another hill, crying endlessly. The teardrops rolled down the slopes of the two hills. Find out in this contemporary legend how the tears of two devoted lovers turned into a river.
 
 
Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrations by Rowen T. Agarao
In the old days in a faraway kingdom, there was a little princess who had a habit of frolicking in puddles. She had a toy sword which she used to poke at the servants. It was her wont to weave stories which she whispered to the people of the kingdom. As a result, the kingdom was beset with unhappy events. Read in this legend the origin of the mosquito and why it buzzes the ears and sucks blood.
 
THE LEGEND OF THE COCONUT TREE
Retold by Richard G. Reynante
Illustrations by Rowen T. Agarao
In the old days there was a kindhearted family whom the townspeople could always depend on. But not all the people were impressed with the family’s good deeds. A witch cast on them an envious spell... Read in this modern legend how from the ashes of a kind family grows a tree which everyone can always rely on.
   
THE LEGEND OF THE SHARK
Retold by Rene O. Villanueva
Illustrations by Rowen Agarao
Don Paking was the most cunning and ruthless moneylender. He was always prompt when it came to collecting debts. He was cruel to everyone—except for his only child Rosa. When Rosa disappeared at sea, Don Paking stayed for a long time under the water searching for her. He never came out again. Some people believed he drowned. One day, there suddenly appeared in the middle of the sea a very ferocious creature! With its pointed nose and very sharp teeth, it preyed on small fish—and even human beings! A shark!
   
THE LEGEND OF PAPAYA
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jason Abalos
It is a fruit favored by many, especially children—the papaya, the extraordinary fruit with black seeds and white flesh that ripens into yellow. This legend reveals the poignant story of a kindhearted queen and her loyal subjects—and how the papaya came to be.
   
THE LEGEND OF THE MANGO
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Joel Chua
Among the three siblings, it is Jose who inherits
an extra­ordinary seed. He plants the seed and nourishes it. Not only does the tree bear scores of fruits, it also breeds—and Jose becomes rich. Is the seed really magical—or is Jose just diligent? This legend reveals the origin of the mango and where one’s good fortune comes from.
   
THE LEGEND OF THE SOURSOP
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Jason Moss
Princess Vanessa is too preoccupied with her looks. She has her nosed fixed, her flabs excised, and herself injected with vitamins that would make her skin smoother, younger, firmer, more supple, fresher. Until her face gets confused. This legend reveals the story of a vain princess and how she is transformed into a soursop.
   
THE LEGEND OF THE CUSTARD APPLE
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Blooey P. Singson
Princess Sita has no word of honor. She has already become queen but she still hasn’t learned how to keep her promises. One day, there appears in the kingdom a frog to whom she makes the sweetest of promises... Read in this legend how the custard apple came to be because of an unfulfilled promise.
   
THE LEGEND OF THE LIZARD
Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Joel Chua
The hunchback bell ringer Tingarong is yearning for some­thing—but he has to pay a price. This contemporary legend reveals the events why Tingarong has to decide who is more worthy than the other—the woman he loves or his own mother—which explains the origin of the house lizard and why it kisses the ground at twilight.
   
<< BACK TO BOOK CATEGORIES