WELCOME TO LAMPARA BOOKS SITE
 
Lampara Books brings to children, parents and teachers the brightest stories from the current harvest of children’s literature in the Philippines, likewise from the literature of different countries from all over the world. Each story is carefully written or retold by budding and award-winning Filipino writers and illustrated by illustrators of children’s books. Featured here are unique and exciting characters, places, themes and experiences that will kindle the imagination, emotion and mind of the young readers. Each book is written in two languages—Filipino and English—to reach a greater number of readers here in the country and in other parts of the world.

More importantly, Lampara Books hopes that the lessons and values learned in these stories will serve as light that will guide young readers to grow up with a profound love for books and reading, a deep respect for themselves, for others, and for the environment, and a keen awareness of their roles as good and responsible members of society.

 

THE 2014 LAMPARA BOOKS ILLUSTRATOR'S PRIZE
(Sponsored by Lampara Publishing House, Incorporated)

About The Contest (click here to download the image poster)
The Story By Segments (click here to download)
Application Form (Please click here to download)

 
 
**click here for other story telling videos
 
PROMOS
 

THE 3rd (2013) LAMPARA BOOKS children’s STORY WRITING CONTEST

Download form here
NEW BOOK RELEASE OCTOBER 2013
 

WHITE FANG

Jack London

 

While living with the Indians, White Fang learns nothing about love, kindness, or affection. All he knows is power. He only learns to oppress the weak; he becomes smarter, slyer, more enduring, deadlier, and wilder than the rest. But when he lives with the two men he learns something new. He grows to be a calm, poised wolf who knows the law and he learns how it is to love and be loved by his master.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SENSE AND SENSIBILITY

Jane Austen

 

The Dashwood sisters, Elinor, Marianne, and Margaret, along with their mother moves out from the estate in Norland Park and live on Barton Park, in Devonshire after their father died. They decided to live in a small but comfortable cottage and it is where the Dashwood girls meets new acquaintances like, John Middleton and his family, Colonel Brandon, Mrs. Jennings and the Steele sisters.

One day, Marianne went out for a walk. She gets caught in the rain, slips, and sprains her ankle. The dashing, handsome Willoughby sees the accident and assists her. Marianne quickly comes to admire his good looks and outspoken views on poetry, music, art and love. Mr. Willoughby's attentions made Elinor and Mrs. Dashwood begin to suspect that the couple is secretly engaged. But unexpectedly, Mr. Willoughby informs the Dashwoods that his aunt is sending him to London on business and there’s no definite time when he’s going to come back.

As the eldest daughter, Elinor represents qualities of sense, which includes: reason, restraint, social responsibility, and a clear-headed concern for the welfare of others. In contrast, Marianne, her younger sister, represents qualities of sensibility: emotion, spontaneity, impulsiveness, and rapturous devotion. But as the two sisters continues their journey in finding the right one to marry. They would discover that neither sense nor sensibility can guarantee their happiness.

NEW BOOK RELEASE AUGUST 2013
 

ALAMAT NG ILANG-ILANG

Story by Segundo D. Matias, Jr.
Illustrated by Rovi Jesher Salegumba

 

Noong unang panahon, may isang anak ng datu na nangngangalang llang. Bukod sa kagandahan, taglay rin ni llang ang kagitingan at tapang ng kanyang ama. Ngunit kung matagumpay siya sa pakikidigma, siya bigo sa larangan ng pag-ibig.
Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng mabangong ilang-ilang—at kung paanong ang kabiguan ay nagagawang palitanng isang makabuluhang layunin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

A TALE OF TWO DREAMS

Story by Zarah Gagatiga
Illustrated by Bernadette Solina-Wolf

 

Dalawang matalik na magkaibigan ang nakatira sa isang isla. Ang isa ay umalis upang hanapin ang magandang kapalaran. Ang isa ay naiwan at ginalugad ang mga biyaya ng isla.
Alamin sa kuwentong ito kung anong kapalaran ang natagpuan ng bawat isa, at kung ano ang kailangan upang makamit ang pangarap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

FAYE THE ALWAYS ANGEL

Story by Heidi Emily Eusubio-Abad
Illustrated by Bernadette Solina-Wolf

 

Noong ipanganak si Faye, lahat sa pamilya ay nagsabing mukha siyang anghel. Ginampanan niya ang papel ng isang anghel sa mga pagtatanghal sa eskuwelahan sa nursery, kindergarten, at paaralang-preparatory.
Ngayon, sa elementarya, anghel na naman siya! Ayaw na niyang gampanan ang papel.
Alamin sa kuwentong ito kung ano ang kinakailangan upang magampanan ang papel ng isang anghel a't kung ano ang totoong kahulugan ng pagiging isang tunay na anghel

-
 

FINDING THE PACMAN IN YOU

Story by Charito A. Antonio
Illustrated by Rowin T. Agara

 

Isang inakay ang isinilang na kulang sa mga katangian ng isang palaban at naging tampulan ng mga tukso ng lahat ng nakakakita sa kanya. Inampon ito ng isang batang lalaking nagbigay sa kanya ng bansag na "Pacman."
Alamin sa kuwentong ito kung bakit bininyagang "Pacman" ang inakay, at ang tamang saloobin sa pagdaig o pagpuno sa mga kakulangan at pagpapatotoo ng tunay na kabuluhan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

KISSING LIPS

Story by Marites R. Rogado
Illustrated by Pergylene Acuña

 

Isasalaysay ni Kissing Lips, mga labing yari sa papel sa pamamagitan ng origami, ang kuwento tungkol kay Ada na naging saksi sa isang di-pagkakaunawaan ng kanyang mama at papa na sa bandang huli ay hindi nagkikibuan.
Ano ang dapat gawin ni Ada?
Alamin sa kuwentong ito kung paano pinagbati ni Ada ang kanyang mga magulang, at kung paanong ang isang libangan ay nakakatulong pagdating sa mga ganoong sitwasyon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MULING MAGBABALIK ANG PERYA

Story by Eugene Y. Evasco
Illustrated by Jonathan Rañola

 

May isang batang tuwing sasapit ang bakasyon sa eskuwelahan ay umuuwi sa probinsiya ng kanyang lolo at lola. Doon ay ginugugol niya ang tag-araw sa pagtatampisaw sa ilog, pakikinig sa mga kuwento ng kababalaghan ng kanyang lolo, pagtulog sa lilim ng punong-mangga kapag tanghali at sa labas ng bahay kapag gabi.
Ngunit ang pinakaaabangan niya tuwing tag-araw ay ang pagdating ng perya, kung saan siya, ang kanyang lolo, at ang kanilang alagang asong si Bruno ang laging unang bisita.
Ngunit sa pagbabalik niya sa probinsiya ngayong tag-araw ay wala na ang kanyang lolo.
Makakatuntong pa kaya siya sa perya?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

THE GIRL WHO ALWAYS LOOKED AT PEOPLE’S SHOES

Story by Liwliwa N. Malabed
Illustrated by Beth Parrocha Doctoler

 

Laging nakatingin si Daniw sa mga sapatos ng tao. Hindi siya nagtatangkang itaas ang kanyang tingin para makita ang mga mukha ng mga taong nakasuot at nagmamay-ari sa mga sapatos na iyon. Dahil dito, maraming bagay ang pinapalagpas niya. Dalawa lamang ang kanyang kaibigan: ang kanyang lola at ang mapagbirong nuno na si Danding Duwende. At ginagawa na siyang katatawanan ng kanyang mga kaklase.
Alamin sa kuwentong ito kung paano pinangibabawan ni Daniw ang kanyang kahinaan at natanto ang napakaraming puwedeng mangyari mula sa mga mukhang sinusuklian ang kanyang ngiti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MY DADDY MY ONE AND ONLY

Story by Zarah Gagatiga
Illustrated by Jomike Tejido

 

May isang batang nagkukuwento tungkol sa kanyang daddy. Ang mga ginagawa ng kanyang daddy para sa kanya at ang mga ginagawa nito na kasama siya ay mas mahalaga kaysa mga materyal na handog. Maraming magagandang bagay ang kayang gawin ng kanyang daddy, kaya wala siyang dahilan para maghangad pa ng ibang daddy.
Alamin sa kuwentong ito kung bakit ang daddy ay nag-iisa at kaisa-isa, gayundin ang mga pahiwatig kung ano ang mga magagawa ng isang bata para suklian ang kadakilaan ng kanyang daddy

-
 

ANG MADYIK NI PAOLO

Story by Glenda Callanta Oris
Illustrated by Jomike Tejido

 

Ayaw na ayaw ni Paolo na magpagupit ng buhok. Marami siyang dahilan upang umayaw. Ngunit hindi maaaring hindi siya magpagupit. Ano kaya ang dapat gawin?
Alamin sa kuwentong ito kung paanong sa wakas ay napagupitan ng buhok si Paolo, at kung paanong ang pagiging malikhain ay nakatutulong sa paglutas ng mga mumunting problemang nakakaharap araw-araw, gaya ng pagpunta sa barberya.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ANG PAPAG NI TATANG

Story by Segundo D. Matias
Illustrated by Ruben de Jesus

 

Ang papag ni Tatang ay yari sa kawayan. Matibay, magulang, at matigas ang kawayan, kaya naging mahaba ang buhay ng papag.
Maraming magagandang alaala, kuwento, pangaral, paalala, at pangyayari ang nakakabit sa papag ni Tatang.
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang isang simpleng bagay ay nagkakaroon ng kabuluhan habang nagbibigay ng inspirasyon upang magsikap para makamtan ang magandang hinaharap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ANG TATLONG BUBWIT AT ANG BANGKANG MARIKIT

Story by Will P. Ortiz
Illustrated by Ghani Madueño

 

Bawat umaga nang maagang-maagang-maaga, tatlong bubwit ang nagpupunta sa aplaya upang ihatid ang kanilang magarang-magarang-magarang bangka.
Sa bawat pagbabalik ng kanilang bangka, may dala itong kung ano-ano na labis na ikinatutuwa nila.
Isang araw, pagkatapos nilang kumpunihin ang nasirang layag, pumalaot uli ang bangka—ngunit hindi na bumalik ito. Labis na nalungkot ang tatlong bubwit.
Saan kaya nagtungo ang kanilang bangka?

-
 

GUSTO KO NANG LUMAKI

Story by Liwliwa N. Malabed
Illustrated by Domz Agsaway

 

Bunso si Buding. Nayayamot siya sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Lagi siyang inuutusan ng mga ito, at tinatakot na kukunin siya ng kumaw.
Minsan, binuyo siyang ipagpalit ang kanyang ice cream sa isang manyikang nagiging sitaw. Ngunit ubos na ng kanyang mga kuya ang ice cream, pati apa, wala pa rin ang manyika.
Gusto na talaga ni Buding na lumaki...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

I AM AN APPLE

Story by Grace D. Chong
Illustrated by Lou Pineda

 

Nalulungkot si Abet. Ayaw na niyang magpalipad ng saranggola. Natuklasan kasi niyang ampon lamang siya.
Ngunit biglang sumulpot ang kaibigang balikbayan ni Pedro na si Adora.
May dalang malaking apple si Adora. Sabi nito, "Ako ay apple. A—gaya ng Apple. A—gaya ng Ampon."
Si Adora ay isa ring ampon, ngunit ito ang "apple of the eye" ng mga magulang na nag-ampon dito.
Alamin sa kuwentong ito kung paano natanggap ni Abet ang pagiging ampon at kung ano ang ibig sabihin ng "apple of the eye.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MISTER WORLD AND HIS MAGICAL BOX

Story by Alelie Dew Ayroso
Illustrated by Frances Alcaraz

 

Si Tatay Minggo ay may trabahong nagdadala sa kanya sa iba't ibang bansa. Marunong siyang magsalita sa iba't ibang wika at magbilang ng iba't ibang pera. Pero ang pinakamagandang bagay sa kanyang trabaho ay ang pag-uwi niya tuwing tag-araw, na may dala-dalang "mahiwagang kahon."
Ngunit bigla, isang tag-araw, hindi siya nakauwi kaya walang "mahiwagang kahon."
Alamin sa kuwentong ito kung bakit tinaguriang "Ginoong Mundo" si Tatay Minggo, kung ano ang laman ng "mahiwagang kahon," at higit sa lahat kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, lalo na sa panahon ng kawalan.

-
NEW BOOK RELEASE MAY 2013
 

WINNIE THE WITCH

 
 

Si Winnie, ang Mangkukulam, ay nakatira sa isang itim na bahay. Mayroon siyang mga itim na silya at itim na hagdanan, mga itim na sahig at mga itim na pinto. Ang problema, ang problema, ang pusa ni Winnie na si Wilbur ay itim din.
Kailangan ni Winnie ng kaunting salamangka para makatiyak na lagi niyang nakikita si Wilbur...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MY FATHER THE SHAPE SHIFTER

Story By: Maria Cecilia Sevilla
Illustrated By: Jomike Tejido

 

Ang tatay ni Luis ay nasa malayong dagat upang mapaginhawa ang kanilang buhay bilang pamilya. Dahil dito, labis na pinangungulilahan ni Luis ang kanyang tatay. Ngunit may kagila-gilalas na katangian ang tatay ni Luis na pumapawi sa kalungkutan nina Luis at ng kanyang nanay sanhi ng pangungulila rito.
Basahin sa kuwentong ito kung ano ang sekreto ng tatay ni Luis at kung paano nito nakakapiling nang madalas si Luis at ng kanyang nanay sa kabila ng katotohanang nasa malayo ito.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

WHERE DO MOUNTAINS AND HILL CAME FROM?

Story By: Nikki Alfar
Illustrated By: Frances Alcaraz

 

Si Menggaya ay may alagang di-pangkaraniwang manok. Kaya ng manok ng gumawa ng mahika. Gumagawa ito ng mga disenyo ng butil sa lupa na naglalaman ng mahahalagang mensahe para basahin ni Menggay. Kaya nalalaman ni Menggay kung kelan uulan, ano ang dahilan ng pagkakasakit ng kalabaw ng kapitbahay, at paano naiwala ng albularya ang gitong singsing nito.
Isang araw, tinangay ng isang lalaking may asul na mata at balat ang mahiwagang manok ni Menggay.
Alamin sa kwentong ito kung paano hinanap ni Menggay ang kanyang manok—at kung paano nakatulong ng malaki ang mga halagahang dapat matutunan habang bata pa.

-
 

THE LITTLEPRINCESS OF THE SEA

Story By: Hans Christian Andersen 
Illustrated By: Beth Parrocha-Doctolero

 

Ang bunsong anak na sirena ng hari sa isang kaharian sa ilalim ng dagat ay umibig sa isang mortal na Prinsipe. Upang matupad ang kanyang pangarap na makapiling ito sa lupa ay ipinagpalit niya ang kanyang malamyos na tinig sa isang pares ng mga paa, gayong mahigpit ang mga kondisyon na dapat niyang tuparin, kung hindi ay mawawalan ng saysay ang kanyang pagsasakripisyo. Alamin sa kuwentong ito kung ano ang naging kapalaran ng munting sirena sa piling ng kanyang pinakamamahal na Prinsipe - at ang mahalagang aral na dulot ng pagsasakripisyo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BERTING ANG BATANG ULING

Story By: Christopher S. Rosales
Illustrated By: Aldy Aguirre

 

Dahil iba ang kanyang kutis sa kanyang mga kababayan na pawang mapuputi ang balat, si Berting ay tampulan ng pagkutya at pang-aalipusta.
Isang araw, biglang nilusob ng mga uwak ang kanilang bayan at sinira's ninakaw ang anumang bagay na makita ng mga ito. At ang pinakalabis, dinukot ng mga ito si Emang Araw at isinilid sa baul, dahilan upang ang buong bayan ay sakluban ng nakapangingilabot na kadiliman.
Ano kaya ang maaaring gawin ni Berting, ang batang uling?
Alamin sa kuwentong ito kung paano bumalik sa dating magandang kalagayan ang bayan ng Sutla - at kung anong mahalagang papel ang ginagampanan ng kagandahang-loob na nakatago sa maitim na kulay ni Berting.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SINEMADYIKA

Story By: Lauren V. Macaraeg
Illustrated By: Aldy Aguirre 

 

"Lights! Kamera! Aksyon!"
Tuwing Miyerkules ay laging nagmamadali sa pag-uwi mula sa eskuwelahan sina DJ at ang batang bulag na si Popoy. 
Tuloy-tuloy sila sa bakuran ng bahay ni DJ. Doon ay may ginagawa sila kung saan ang hair dyer ay nagbubuga ng apoy ng halimaw, ang candy ay naglalasang agimat, at ang mga kaldero at kawali ay nagtutunog-kulog.
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang pagiging malikhain ay nagdudulot ng labis na kasiyahan hindi lamang sa mga taong may kapansanan kundi sa lahat ng taong naniniwalang ang kapansanan ay hindi sagabal sa paggawa ng mga nais gawin, lalo na sa pag-abot ng mga pangarap.

-
 

KAYUMANGGI

Story By: Christine Marie Lim Magpile
Illustrated By: Jonathan Ranola

 

Isang tuta ang inampon ng isang batang lalaki, si Pepe, na nagpangalan sa kanya ng "Kolate." Sa pagdaan ng panahon, parehong lumaki at naging husto sa panahon sina Pepe at Kolate. Dumating ang isang pangyayaring naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.

Alamin sa kuwentong ito ang mga naging papel nina Pepe at Kolate sa naturang pangyayari - at ang mga gawang-kagitingan na maaaring isakatuparan para sa Inang Bansa sa mga panahon ng pagsubok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

KUNG PAANO NANALO SI ROSANG TABA SA ISANG KARERA

Story By: Dean Francis Alfar
Illustrated By: Ghani Madueno

 

Ang Kuwentong ito ay nangyari matagal na panahon na ang nakakalipas, noong ang ating bansa ay pinamamahalaan ng Kastila.
Si Rosang Taba ay namamasukan bilang tagasilbi sa tahanan ng Gobernador-Heneral at asawa nitong si Carmen. ISang hapon, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Rosa na hamunin sa isang karera ang komandante ng hukbong-sandatahan ng Espana, si Jaime Villareal, pagkatapos niyang marinig itong sabihin na ang mga Pilipino o indio "ay tamad, walang galang, walang pagkakaisa, walang tapang, walang moralidad, walang kasibilisaduhan."
Alamin sa kuwentong ito kung paano nakamit ni Rosang Taba ang kalayaan niya at ng kanyang pamilya dala ng resulta ng paligsahan, at, higit sa lahat, kung anong halagahan ang nagbunsod sa kanya na isulsol ang karera.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ANG RILES SA TIYAN NI TATAY

Story By: Eugene Y. Evasco
Illustrated By: Aldy Aguirre

 

May isang batang ang tatay ay isa sa mga nagtatayo ng matataas na condo, magagarang mansiyon sa mga subdivision, swimming pool, tulay, at flyover. Ang kanyang tatay ay isang construction worker.
Ngunit minsan, nainggit siya sa mga nakasabit na diploma at medalya ng tatay ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pero ang sabi ng kanyang nanay, "May medalya rin ang tatay mo."
Alamin sa kuwentong ito kung anong klaseng medalya mayroon ang tatay ng bata at kung paanong ang halaga at kadakilaan ng isang tao ay hindi nanggagaling sa uri ng kanyang trabaho kundi sa kanyang puso. 

-
NEW BOOK RELEASE NOVEMBER 2012
 

KIDNAPPED

Story By: Robert Louis Stevenson
Illustrated By: Gary Autencio

 

David Balfour goes to the house of Shaws to meet his only relative Mr. Ebenezer Balfour. David soon discovers evidence that his father may have been older than his uncle, thus making himself the rightful heir to the estate. But Ebenezer plans an "accident" so as not to give David's inheritance.
Ebenezer promises to tell David the whole story of his father the next morning. But a ship's cabin boy named Ransome arrives the next day, and tells Ebenezer that Captain Hoseason needs to meet him to discuss business. Ebenezer takes David to where Hoseason awaits, without knowing that his uncle has ordered the captain to kidnap him.
David learns that the Captain plans to sell him when they arrive in the Carolinas. But when the ship strikes a small boat, another man named Alan Breck joins the sailors and offers Hoseason a large sum of money to drop him off on the mainland.
David later overhears the crew plotting to kill Alan and take all his money. He tells Alan what he had heard. The two barricade themselves in the round-house, where Alan kills the murderous Shuan and David wounds Hoseason. As their adventures and misadventure unfold, David and Alan see their differences from one another yet unexpectedly see each other as an ally and a friend.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PRIDE AND PREJUDICE

Story By: Jane Austen
Illustrated By: Gary Autencio

 

When news that Netherfield Park has been sold to Mr. Bingley, Mrs. Bennet immediately sees him as a potential husband to one of her daughters, Elizabeth. Though not as good-looking as Jane, Elizabeth is a good choice to marry this single man with a large fortune because she has more wit than her sisters.
The Bennet ladies learn of Mr. Bingley's good looks and personality at a ball. He brings with him a tall young man, Mr. Darcy, whose handsome, and noble features awe the entire room. They say he is much richer than Mr. Bingley. But their great admiration for him soon disappears as his ill manners are revealed. They see him as the proudest and most disagreeable man in the world.
Meanwhile, Jane is very much admired by Mr. Bingley, while Elizabeth remains indifferent towards Mr. Darcy after overhearing his conversation with Mr. Bingley. Mr. Darcy tells Mr. Bingley that he is not in the mood to dance with woman like her who are ignored by other men. When they return home, she promises to never dance with him, saying she could forgive his pride if he has not offended hers.
Soon after the disappointment and a scandal in the Bennet household, Elizabeth discovers how she has misjudged Mr. Darcy unfairly. She now knows better and understands his nature.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

THROUGH THE LOOKING-GLASS

Story By: Lewis Caroll
Illustrated By: Gary Autencio

 

Nothing will stop Alice from going through another magical experience after her extraordinary escapades in Alice's Adventures in Wonderland. This time she gets through into the Looking-glass House. Everything else is as different as can be, and Alice wants to see more.
Alice begins walking along a path, but no matter what she does, she always comes back to the house. But she is determined to reach the hill. She comes upon talking flowers and the Red Queen, and up the hill she finds many tiny little brooks. The ground in between is divided into squares, marked out just like a large chessboard! Excited, she wishes to be among the men in the game, not minding being a pawn.
Playing as a Pawn, she sets out her adventure to become the Queen of the chessboard, meeting along the way among others the talking insects; the brothers tweedledum and tweedledee; the snoring Red King; the absent-minded and untidy White Queen; the proud Humpty Dumpty; the White King; the Lion and the Unicorn, who are both fighting for the White King's crown; and the White Knight, the inventor.

-
NEW BOOK RELEASE NOVEMBER 2012
 

SINO BA ANG NANAY KO?

Story By: Segundo D. Matias Jr.
Illustrated By: Jomike Tejido

 

Siya ba ang inay ko? tanong ni Carla sa kanyang sarili nang salubungin nila ang kanyang itay at mga kapatid sa paliparan ang kanyang Inay na galing sa ibang bansa.
Ang inay ni Carla ay isang OFW—Overseas Filipino Worker. Laging wala ito sa bahay, kaya tuloy ay hindi na ito kilala ni Carla.
Alamin sa kuwentong ito ang lagay ng samahan ng isang inang palaging wala sa bahay at sa batang anak nito—at kung paano maibabalik ang relasyong iyon sa nawalay na anak sa nararapat na kalagayan niyon.

-
NEW BOOK RELEASE OCTOBER 2012
 

THE NIGHTINGALE

Story By: Hans Christian Anderson

 

The Emperor of China listens to the melodious voices of two nightingales—one comes from the wild forest while the other comes from the emperor of Japan. The golden one gains favor with the Emperor, while the gray-colored vanishes from the court. Yet, when the end comes for the Emperor, it is the bird with a genuine heart that delivers him from the claws of Death.

-
NEW BOOK RELEASE SEPTEMBER 2012
 

ALAMAT NG ANAY

Story By: Mikhail C. Jamisona
Illustrated By: Rowin T. Agarao

 

Noong unang panahon, may isang reyna sa bulubunduking bahagi ng Luzon. Naghangad si Reyna Ana na paunlarin pa ang kanyang kaharian. Ikinalakal niya ang mga puno—hanggang sa makalbo ang gubat, at nagalit ng labis si Inang Kalikasan.
Alamin sa kuwentong ito kung paano nagkaroon ng anay, gayundin ang tamang kaisipan sa pagkakaroon ng hangarin at kung paano dapat pangalagaan ang kalikasan.

-
NEW BOOK RELEASE SEPTEMBER 2012
 

AMENGGAY’S MAGICAL CHICKEN

Story By: Nikki Alfar
Illustrated By: Frances Alcaraz

 

Si Menggaya ay may alagang di-pangkaraniwang manok. Kaya ng manok ng gumawa ng mahika. Gumagawa ito ng mga disenyo ng butil sa lupa na naglalaman ng mahahalagang mensahe para basahin ni Menggay. Kaya nalalaman ni Menggay kung kelan uulan, ano ang dahilan ng pagkakasakit ng kalabaw ng kapitbahay, at paano naiwala ng albularya ang gitong singsing nito.
Isang araw, tinangay ng isang lalaking may asul na mata at balat ang mahiwagang manok ni Menggay.
Alamin sa kwentong ito kung paano hinanap ni Menggay ang kanyang manok—at kung paano nakatulong ng malaki ang mga halagahang dapat matutunan habang bata pa.

-
**click here for other new book titles
 
EVENT

 

LAMPARA BOOKS ANNOUNCES WINNER IN CHILDREN’S STORY WRITING TILT

“Namimingwit sa Langit,” a strong indictment against the destruction of the environment, was declared the sole winner, as such the grand prize, in the recently concluded Third (3/2013) Lampara Books Children’s Story Writing Contest, sponsored by Lampara Publishing House, Inc. (LPHI).
The judging was held at the PPC-Lampara Multipurpose Hall of the LPHI offices in Quezon City, with DTI representative Edgardo T. Pangilinan in attendance, on 06 December 2013.
The story was written by Christopher Rosales, a graduating BS in Electronics Engineering student at the Technological University of Philippines-Manila. For his winning entry, Rosales wins a scroll of merit and Php30,000.00, aside from the writer’s talent fee he will be earning from the publication of his story.
Rosales’ story won in a field of 82 entries.
The story will be illustrated by the winner in the soon-to-be launched Third (3/2014) Lampara Books Illustrator’s Prize, also sponsored by LPHI, and will be published by the company through its banner book imprint, Lampara Books.
The board of judges was composed of Mr. Eugene Evasco, Palanca Awards Hall of Famer; Ms. Felinda V. Bagas, president of Kuting (Kuwentista ng mga Tsikiting), an organization of Filipino children’s story writers; and Mr. Russel Molina, published children’s story writer.

Launched in 2011, the contest aims to find suitable stories for children for publication as illustrated children’s books by Lampara Publishing House, Inc.ANNOUNCEMENT
 
We're already at Facebook and Multiply. Add us!

lamparabooks@hotmail.com

lamparabooks.multiply.com
Easy To Learn Books on Facebook  

   

 
READ ONLINE
 
Story by Segundo D. Matias, Jr.   Read full story: Tagalog
Kwentong Nanay: Mahal Kita Inay