• Bagong Liwanag Ng Lampara Books

    Kasabay ng pagsalubong sa isang bagong taon ay ang pagbubukas ng Lampara Books ng panibagong daan para mas mapalapit pa sa mga mambabasa—bata man o matanda. Ngayong Pebrero, sa pamamagitan ng pinakaunang blog post na ito ay nais iparating ng Lampara Books na sa wakas—may WordPress account na kami!

    Abangan ang mga bagong balita mula sa Lampara Books at sa mga manunulat at ilustrador na kasama namin sa pagnanais na maghandog ng mga kuwentong para sa mga bata at sa mga may batang puso. Ang taong 2016 ay mas masaya, mas exciting, at mas kapana-panabik para sa ating lahat.

    Kailangan pa ba namin ng New Year’s Resolution? Hindi na! Pero handa na ang Lampara Books para sa isang bagong taon at mas maraming pagkakataon.

    Narito ang iba pa naming social media accounts para lagi kayong updated sa aming mga adhikain sa taong ito.