• Call For Submission

  Matagal nang pinupuna ang panitikang pambata sa Pilipinas bilang “masyadong wholesome” o kaya nama’y hiwalay sa tradisyong makabayan ng panitikang Filipino. Nananatiling hadlang sa kapangahasan ng mga aklat pambata ang paniniwalang ito’y “para lamang sa mga bata” at sa mahigpit na pagbabantay ng mga institusyon gaya ng pamilya, paaralan, at simbahan. Ang proyektong ito ay tugon sa kakulangan ng pag-akda ng mga radikal, eksperimental, at rebolusyonaryong kuwento para sa mga bata.

  Magsisilbing editor ng antolohiyang ito ay sina Eugene Y. Evasco at Segundo Matias, Jr. na parehong premyadong manunulat ng Gawad Palanca at Philippine Board on Books for Young People. Sila rin ay mga awtor at iskolar ng mga aklat pambata.

  Mga mungkahing paksain ng kuwentong pambata:

  Mga bata sa panganib (gaya ng digmaan, batang manggagawa, militarisasyon sa kanayunan, pagkawasak ng kapaligiran dulot ng mga minahan, polusyon sa lawa, climate change, at cyber crimes).
  Mga batang biktima ng mga uri ng pang-aabuso.
  Buhay ng mga batang anak ng magsasaka, lumad, maralitang tagalungsod, o kaya’y manggagawa.
  Mga batang may ibang uri ng pamilya (may homosekswal na magulang, may hiwalay na magulang, o anak ng isang single parent).
  Mga realistikong kuwento na tumatalakay sa epekto ng kahirapan at ng tiwaling sistema ng lipunan at pamahalaan.
  Mga kuwento tungkol sa kapayapaan.
  Mga kuwento laban sa diskriminasyon batay sa relihiyon, edad, lahi, ethnisidad, at uri (class).
  Mga kuwento tungkol sa responsableng pakikipamuhay sa daigdig.
  Mga kuwentong nagsusulong ng karapatang pantao, dignidad sa paggawa, pagkapantay-pantay ng kasarian at sekswalidad, at kapakanan ng mga naisantabi sa lipunang Filipino.
  Retelling ng mga kuwentong-bayan o fairy tales na may politikal na nilalaman o agenda.
  Mga kuwentong nagsusulong ng karapatang pantao at karapatang pambata.
  Mga kuwentong pambata na nanghihikayat ng kolektibong pagkilos, mapanuring pag-iisip, at paggamit ng haraya bilang paraan ng paglaya.

   

  Sa mga interesadong manunulat, kailangang alalahanin ang mga sumusunod:

  1.)Sumulat ng isang pangahas na kuwentong pambata, maaaring sa nilalaman o sa paraan ng pagkakasulat. Maaaring mag-eksperimento sa paraan ng pagkukuwento na naiiba sa kumbensiyonal na katha. Ngunit tandaang para pa rin sa bata ang kathang inyong isusulat na ang edad ay pre-school hanggang grade school level.

  2.)Tandaang mahalaga ang elemento ng pag-asa sa mga kuwentong pambata.

  3.)Hindi kuwentong pampicture book ang aming hahanapin kundi mga kuwentong lalakipan ng isang pahinang ilustrasyon (illustrated story).

  4.)Iwasan ang mga kuwentong pambata na masyadong didaktiko o lantarang nangangaral kaugnay sa tamang asal o kaugalian. Iwasan din ang mga cliché sa pagkukuwento para sa bata tulad ng paggamit ng panaginip upang manakot o kaya’y ang pagyayabangan ng mga tauhan.

  5.)Ang kuwentong pambata’y hindi lalagpas sa sampung pahina, doble espasyo. Kompyuterisado ito sa Word file (.doc).

  6.)Dapat ay nakasulat sa wikang Filipino ang mga kuwento.

  7.)Kailangang maging bukas ang awtor sa anumang rebisyon batay sa mungkahi ng mga editor.

  8.)Maglakip ng bionote at maikling buod sa inyong email kasama ng akda.

  9.)Isang kuwento lamang ang maaaring ipadala ng manunulat kaya ipadala na ang inyong pinakamahusay na akda.

  10.)Maaaring magpadala ng kuwentong pambatang nalathala o nagwagi ng premyong pampanitikan. Ang awtor ang may responsibilidad na humingi ng pahintulot sa publisher upang muling ilathala ang kaniyang piyesa.

  11.)Deadline ng pagpasa sa Hulyo 1, 2016. Ipadala ang kuwento, bionote, at buod sa lamparapublishinghouse@gmail.com.

   

  Larawan mula sa https://littlerebelsaward.wordpress.com/

  Mula sa http://www.panitikan.com.ph/content/call-submissions-para-sa-taas-kamao-mga-radikal-na-kuwentong-pambata

  cto.