ANG MADYIK NI PAOLO

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Glenda Callanta Oris Illustrated by Jomike Tejido

ANG MADYIK NI PAOLO

Ayaw na ayaw ni Paolo na magpagupit ng buhok. Marami siyang dahilan upang umayaw. Ngunit hindi maaaring hindi siya magpagupit. Ano kaya ang dapat gawin? 

Alamin sa kuwentong ito kung paanong sa wakas ay napagupitan ng buhok si Paolo, at kung paanong ang pagiging malikhain ay nakatutulong sa paglutas ng mga mumunting problemang nakakaharap araw-araw, gaya ng pagpunta sa barberya.

social media