ANG MAGIC BAHAG

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Cheeno Marlo Sayuno, Illustrated by Benedict Reyna

ANG MAGIC BAHAG

Lumipat sa ibang lugar ang pamilya ni Abeong. Bukas ay papasok na siya sa kanyang bagong paaralan. Isusuot ba niya ang kanyang bahag? Tiyak na pagtatawanan siya ng kanyang mga kaeskuwela. 

Ang ginawa ng tatay ni Abeong, inilabas ang itinatagong bahag—isang kakaibang bahag na may kakabit na MAGIC! 
Alamin sa kuwentong ito kung ano ang magic na taglay na bahag ni Abeong—at kung sino talaga ang gumagawa ngmagic sa buhay ng bawat tao.

social media