Ang Mga Kahon ni Kalon ( Kalon’s Boxes)

price
PHP 84.75
Author(s)
Michael M. Coraza

Ang Mga Kahon ni Kalon ( Kalon’s Boxes)

Lumaki si Kalon na napaliligiran ng iba’t ibang kahon na niniipon at ipinagbibili ng kaniyang tatay. Mahal na mahal at labis na ipinagmamalaki niya ang kaniyang tatay. Nagsikap siya upang masuklian ang paghihirap na tinitiis nito habang nagtatrabaho ito sa ibang bansa para magkaroon lamang sila ng maginhawang buhay.

                Ngunit isang araw ay dumating ang isang hindi inaasahang kahon.

 

Kalon grows up surrounded by different boxes which his father collects and then sells. He dearly loves and is very proud of his father. He is trying his best to be zealous to repay the sacrifices his father has to endure while working abroad for them to achieve a better life.

                But one day, a box least expected arrives.

 

 

social media