ANG PAPAG NI TATANG

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Segundo D. Matias Illustrated by Ruben de Jesus

ANG PAPAG NI TATANG

Ang papag ni Tatang ay yari sa kawayan. Matibay, magulang, at matigas ang kawayan, kaya naging mahaba ang buhay ng papag. 
Maraming magagandang alaala, kuwento, pangaral, paalala, at pangyayari ang nakakabit sa papag ni Tatang. 
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang isang simpleng bagay ay nagkakaroon ng kabuluhan habang nagbibigay ng inspirasyon upang magsikap para makamtan ang magandang hinaharap.

social media