ANG RILES SA TIYAN NI TATAY

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Eugene Y. Evasco Illustrated By: Aldy Aguirre

ANG RILES SA TIYAN NI TATAY

May isang batang ang tatay ay isa sa mga nagtatayo ng matataas na condo, magagarang mansiyon sa mga subdivision, swimming pool, tulay, at flyover. Ang kanyang tatay ay isang construction worker.
Ngunit minsan, nainggit siya sa mga nakasabit na diploma at medalya ng tatay ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pero ang sabi ng kanyang nanay, "May medalya rin ang tatay mo."
Alamin sa kuwentong ito kung anong klaseng medalya mayroon ang tatay ng bata at kung paanong ang halaga at kadakilaan ng isang tao ay hindi nanggagaling sa uri ng kanyang trabaho kundi sa kanyang puso. 

social media