ANG TATLONG BUBWIT AT ANG BANGKANG MARIKIT

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Will P. Ortiz Illustrated by Ghani MadueƱo

ANG TATLONG BUBWIT AT ANG BANGKANG MARIKIT

Bawat umaga nang maagang-maagang-maaga, tatlong bubwit ang nagpupunta sa aplaya upang ihatid ang kanilang magarang-magarang-magarang bangka. 
Sa bawat pagbabalik ng kanilang bangka, may dala itong kung ano-ano na labis na ikinatutuwa nila. 
Isang araw, pagkatapos nilang kumpunihin ang nasirang layag, pumalaot uli ang bangka—ngunit hindi na bumalik ito. Labis na nalungkot ang tatlong bubwit. 
Saan kaya nagtungo ang kanilang bangka?

social media