I AM AN APPLE

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Grace D. Chong Illustrated by Lou Pineda

I AM AN APPLE

Nalulungkot si Abet. Ayaw na niyang magpalipad ng saranggola. Natuklasan kasi niyang ampon lamang siya. 
Ngunit biglang sumulpot ang kaibigang balikbayan ni Pedro na si Adora. 
May dalang malaking apple si Adora. Sabi nito, "Ako ay apple. A—gaya ng Apple. A—gaya ng Ampon." 
Si Adora ay isa ring ampon, ngunit ito ang "apple of the eye" ng mga magulang na nag-ampon dito. 
Alamin sa kuwentong ito kung paano natanggap ni Abet ang pagiging ampon at kung ano ang ibig sabihin ng "apple of the eye.

social media