Ang Lumang Aparador ni Lola (Grandmother’s Antique Wardrobe)

price
PHP 54.75
Author(s)
Genaro R. Gojo Cruz

Ang Lumang Aparador ni Lola (Grandmother’s Antique Wardrobe)

Lumang-luma na ang aparador ni Lola. Kulay putik ito. May maliliit na ukit ng mga bulaklak sa mga gilid at may mukha ng anghel sa itaas ng salamin. Sa malayo, tila isang malaking kuweba ito. Ano kaya ang nasa loob? Baka natutulog ng higante, o kaya ay isang dambuhalang damit.

 

Grandmother’s wardrobe is very old. It’s the color of mud. On its sides are small flower carvings and there’s a face of an angel above the mirror. From afar, it looks like a giant cave. What could be inside it? Maybe, a sleeping ogre or a monster-dress.

social media