SI NINA SA BAYAN NG DALDALINA

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Aliona Silva Illustrated by Luisito Chua

SI NINA SA BAYAN NG DALDALINA

Kilala ang bayan ng Daldalina bilang pinakamaingay na bayan sa buong Pilipinas. Dito nakatira ang may mga pinakamalalakas na boses sa buong bansa. "Kung mahina ang boses mo, siguro hindi kailangang marinig ng ibang tao ang sasabihin mo." 
Naku! Paano ngayon iyan? Walang boses si Nina. At kung hindi niya mahanap ang kanyang boses at hindi siya makapagsalita sa lalong madaling-panahon, tiyak na ipagtatabuyan at itatakwil siya ng kanyang mga kaba bayan!

social media