SI ZNORK, ANG KABAYONG MAHILIG MATULOG

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Mark Anthony Angeles Illustrated by Pergylene Acuña

SI ZNORK, ANG KABAYONG MAHILIG MATULOG

"Zzzzzzzzz... Ngoooooork!" 
Si Znork ay isang kabayong antukin. Tuloy ay pinagtatawanan siya ng kanyang mga kapwa-kabayo sa kuwadra dahil lagi siyang napag-iiwanan. "Hwee-hee-hee-hee! Hwo-ho-ho-ho!" 
Ngunit dahil sa pangarap niyang maging mahusay na kabayong pangarera, nagsikap si Znork na labanan ang kanyang kahinaan. Wala siyang ibang ginawa kundi 
magsanay. 
Pero—naku!—mukhang hindi matutupad ang pangarap ni Znork. Kinuha sila sa kuwadra ng mga binatang nakauniporme. 
Ang maganda, higit pa sa inasam ni Znork ang kanyang nakamit—ang maging kabayo ng isang magiting na heneral at bahagi ng isang kabanata sa kasaysayan ng Filipinos.

social media