Alamat ng Palaka (The Legend of the Frog)

price
PHP 84.75
Author(s)
Rene O. Villanueva

Alamat ng Palaka (The Legend of the Frog)

Saan galling ang mga palaka? Alamin sa muling pagsasalaysay na ito ng isang popular na kuwentong bayan ng Pilipinas mula sa pangunahin kuwentista ng mga bata na si Rene O. Villanueva. Likha ng premyadong ilustrador na si Jose Miguel Tejido ang madilim ngunit nakatutuwang mga larawan sa libro.

 

Where do frogs come from? Find out in this retelling of a popular Philippine folktale by formost Filipino children’s book writer Rene O. Villanueva. Award-winning children’s book illustrator Jose Miguel Tejido does the darkly comic illustrations in the book.

social media