Ang Buhay ni Lam-ang

price
PHP 84.75
Author(s)
Muling Isinalaysay ni Eugene Evasco Guhit ni Leo Cultura

Ang Buhay ni Lam-ang

Sa mismong araw ng kanyang pagsilang, lumaki si Lam-ang bilang isang mandirigma. Naglakbay siya sa malayong bundok at doon ay hinarap niya ang mga kaaway na pumaslang sa kanyang ama.

            Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Ines Cannoyan, nagpunta agad siya sa Calunitian upang ligawan  ang marikit na dilag. Umabot nang isang buwan ang pagdiriwang ng kasal.

 

social media