Ang Elepante At Ang Anim na Bulag

price
PHP 74.75
Author(s)
Eugene Y. Evasco

Ang Elepante At Ang Anim na Bulag

May paparating na elepante sa isang nayon. Hindi pa iyon nakikita ng anim na bulag.

Wala silang hinagap kung ano ang nilalang na iyon. Paano kaya nila ito

makikita? Ano kaya ang tingin nila sa isang elepante?

 

Tunghayan sa klasikong parabulang ito kung paano lubusang makikita ang katotohanan

upang makamit ang karunungan.

social media