Ang Nag-iisa At Natatanging si Onyok

price
PHP 260.00
Author(s)
Kuwento ni Eugene Evasco Guhit ni Jomike Tejido

Ang Nag-iisa At Natatanging si Onyok

Kuwento ito kung paano iniligtas ni Onyok ang sarili at ang mga

kapwa gagamba bilang pansabong. Sa tulong ng imahinasyon at

pagkamalikhain, maipapaliwanag na hindi aliwan ang anumang uri

ng karahasan.  Aklat itong naglalayong kilalanin ang karapatan ng mga hayop

at igalang ang ekolohiya. Mamamangha ang mga mambabasa sa

kakaibang kabaynhan ng gagambang si Onyok.

social media