ANG PAGLALAKBAY NI POTPOT

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Liwliwa Malabed

ANG PAGLALAKBAY NI POTPOT

Sa ikaanim na kaarawan ni Potpot, bibigyan siya ng kakaibang regalo ng kanyang tatay—ang isama siya sa isang paglalakbay.
Sa paglalakbay na ito, may isang mahalagang bagay na isasakripisyo si Potpot.
Sa isang lugar na nadaanan nila ng kanyang tatay, naging kaibigan ni Potpot ang isang batang babaeng mag-aaral. Mula sa bagong kaibigang ito, nalaman ni Potpot ang kanyang kahinaan. Kailangan niyang pumasok sa paaralan upang matuto siyang magbasa, magsulat at magbilang.

social media