ANG PAMBIHIRANG BABAENG HINDI UMUUPO

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Russel Molina Illustrated by Rommel Joson

ANG PAMBIHIRANG BABAENG HINDI UMUUPO

Tatayo siya't magluluto sa harap ng kalan. Pero Hindi siya uupo. 
Pauupuin niya ang lolang may bitbit na bayong at ang babaeng buntis kapag may nabakanteng upuan sa siksikang bus. Hindi siya ang uupo. 
Luluhod siya para sukatan ng bota, tsinelas at bakya ang mga namimili. Pero Hindi siya uupo. 
At sa oras ng laro, lulukso, kakandirit at tatalon siya. Pero Hindi siya uupo. 
SINO KAYAITONG PAMBIHIRANG BABAENG HINDI UMUUPO?

 

social media