Ang Singsing-pari sa Pisara

price
PHP 84.75
Author(s)
Kuwento ni Eugene Evasco Guhit ni Brent Sabas

Ang Singsing-pari sa Pisara

Sa pisara sa silid-aralan habang recess ay nag-umpukan ang mga bantas, kabilang sina Tandang Pananong, Gitling, Tuldok, ang kambal na Panipi, at iba pa.

         Napagkaisahan ng mga ito na itaboy ang grupo ng mga Kuwit. Ayon sa kanila, wala raw alam gawin ang mga Kuwit kundi mangulit. 

         Ang hindi alam ng mga bantas, may nakatagong kakayahan ang mga Kuwit na nasaksihan nila sa pisara-mga kaaya-ayang disenyo na pumukaw sa pagiging malikhain ng mga mag-aaral.

social media