Lilay

price
PHP 84.75
Author(s)
Becky Bravo

Lilay

One fine morning in the town of Matubig, the people wake up to find their water gone. They have no water to cook their food, no water for their baths, no water to tend to their animals and plants. All of them begin to smell. They are thirsty, so very thirsty, and that is the worst thing of all. Where has the water gone? One small girl had seen it leave: Lilay.

Find out in this story how Lilay becomes an important part in return of the water to Matubig-and how importante water is to people.

Isang maaliwalas na umaga sa bayan ng Matubig, nagising ang mga tao at nakita nilang wala na silang tubig. Wala silang tubig para makapagsaing, walang tubig na pampaligo, walang tubig para maalagaan ang alagang hayop at mga tanim. Lahat sila ay nangangamoy na. Nauhaw sila, uhaw na uhaw, at iyon ang pinakamasaklap. Saan na napunta ang tubig? Isang maliit na batang babae ang nakakitang umalis ito: si Lilay.

Alamin ang kuwentong ito kung paano naging mahalagang bahagi si Lilay sa pagbabalilk ng tubig sa Matubig-at kung gaano kahalaga ang tubig sa tao

social media