May Leon sa Aking Dibdib! (There’s a Lion in my Chest!)

price
PHP 84.75
Author(s)
Eugene Y. Evasco

May Leon sa Aking Dibdib! (There’s a Lion in my Chest!)

May leon na lumukso sa bibig ni Ambo, nagpadulas sa lalamunan, at nagtago sa kaniyang dibdib! Pinipiga, kinakalkal, at nagdadabog ito sa loob ng kaniyang dibdib. Inaagawan pa siya ng hangin sa bawat paghinga. Paano niya ito palalayasin? Mapaamo kaya ni Ambo ang mabangis na leon?

                Hatid sa atin ng premyadong manunulat na si Eugene Y. Evasco at batikang ilustrador na si Jason Moss ang makapigil-hiningang karanasan ng isang batang inaatake ng hika. Ang May Leon sa Aking Dibdib! ang kauna-unahang Filipinong kuwentong pambata na tumutulong upang magkaroon ng ganap na pag-unawa, pagkilala, at pagtanggap sa mga batang may hika.

 

A lion jumped inside Ambo’s mouth, slid down his throat, and hid inside his chest! It started pinching, scraping, and drumming his chest and it’s taking his breath away. How can he get rid of it? Can Ambo tame the fierce lion?

                Award-winning writer Eugene Y. Evasco and noted illustrator Jason Moss bring to us the breathtaking experience of a child coping with asthma. There’s a Lion in My Chest! Is the first Filipino children’s story that helps to develop a greater understanding, awareness, and acceptance of children with asthma.

social media