MGA MONUMENTO NI EMAN

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Eugene Y. Evasco Illustrated by Jonathan G. RaƱola

MGA MONUMENTO NI EMAN

Si Eman ay isang batang nakatira sa lugar na may monumento. Minsan ay tinanong niya ang kanyang nanay kung bakit may mga monumento. Bakit kailangang magtayo ng mga monumento? Malugod namang nagpaliwanag sa kanya ang kanyang nanay. 
Kaya si Eman at ang kanyang mga kalaro, nagtayo rin ng kanilang sariling mga mumunting monumento.

social media