Muling Magbabalik ang Perya (The Carnival Will Be Back Again)

price
PHP 84.75
Author(s)
Eugene Y. Evasco

Muling Magbabalik ang Perya (The Carnival Will Be Back Again)

May isang batang tuwing sasapit ang bakasyon sa eskuwelahan ay umuuwi sa probinsya ng kanyang lolo at lola. Doon ay ginugugol niya ang tag-araw sa pagtatampisaw sa ilog, pakikinig sa mga kuwento ng kababalaghan ng kanyang lolo, pagtulog sa lilim ng punong-mangga kapag tanghali at sa labas ng bahay kapag gabi. Ngunit ang pinakaaabangan niya tuwing tag-araw ay ang pagdating ng perya, kung saan siya, ang kanyang lolo, at ang kanilang alagang asong si Bruno ang laging unang bisita.

Ngunit sa pagbabalik niya sa probinsya ngayong tag-araw ay wala na ang kanyang lolo. Makakatuntong pa kaya siya sa perya?

 

There is this child who, whenever the big summer vacation comes, would go home to the province of his grandfather and grandmother. There, he would spend the summer frolicking in the river, listening to his grandfather's amazing tales, napping under the mango tree on warm afternoons, and sleeping outdoors at night. But what he always looks forward to during the summer is the arrival of the carnival, where he and his grandfather,and their dog Bruno are always the first customers.

 But on his return to the province this summer, his grandfather is already gone. Will he still be able to go to the carnival?

social media