MY DADDY MY ONE AND ONLY

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Zarah Gagatiga Illustrated by Jomike Tejido

MY DADDY MY ONE AND ONLY

Si Winnie, ang Mangkukulam, ay nakatira sa isang itim na bahay. Mayroon siyang mga itim na silya at itim na hagdanan, mga itim na sahig at mga itim na pinto. Ang problema, ang problema, ang pusa ni Winnie na si Wilbur ay itim din.
Kailangan ni Winnie ng kaunting salamangka para makatiyak na lagi niyang nakikita si Wilbur...

social media