PITONG ANGHEL

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Genaro R. Gojo Cruz Illustrated by Ivan Reverente

PITONG ANGHEL

Ilang "anghel" ang dumating upang alagaan at bantayan si Lara. Ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan—bawat isa ay may natatanging diskarte pagdating sa tamang pag-aalaga kay Lara. Noong bandang huli, iba-iba rin ang mga dahilan kung bakit umalis ang bawat isa. 
Ngunit isang anghel ang naiiba sa lahat. Alam na alam ng anghel na ito ang bawat pangangailangan ni Lara.

social media