The Little Angel Who Lost Her Wing (Ang munting Anghel na nawalan ng pakpak)

price
PHP 39.75
Author(s)
Lian Kyla Dyogi

The Little Angel Who Lost Her Wing (Ang munting Anghel na nawalan ng pakpak)

Can you help the little angel? She has lost a wing and is alone in the forest. Soon, the forest creatures come to her rescue. But how are they going to help the little angel fly back home?

Find out in this charming story by young writerLian Kyla Dyogi brought to life by the colorful illustrations of Doyit Saballa- Baquirin

 

 Matutulungan mo ba ang munting anghel? Nawawala ang isa niyang pakpak at nag-iisa siya sa kagubatan. Mabuti na lang, darating ang iba't ibang mga hayop. Ngunit paano nila tutulungan ang munting anghel na makalipad pauwi sa kalangitan?

Alamin sa nakakatuwang kuwentong ito ng batang manunulat na si Lian Kyla Dyogi na binigyang-buhay ng makukulay na ilustrasyon ni Doyit Saballa-Baquirin.

social media