THE LITTLE PRINCESS OF THE SEA

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Hans Christian Andersen Illustrated By: Beth Parrocha-Doctolero

THE LITTLE PRINCESS OF THE SEA

Ang bunsong anak na sirena ng hari sa isang kaharian sa ilalim ng dagat ay umibig sa isang mortal na Prinsipe. Upang matupad ang kanyang pangarap na makapiling ito sa lupa ay ipinagpalit niya ang kanyang malamyos na tinig sa isang pares ng mga paa, gayong mahigpit ang mga kondisyon na dapat niyang tuparin, kung hindi ay mawawalan ng saysay ang kanyang pagsasakripisyo. Alamin sa kuwentong ito kung ano ang naging kapalaran ng munting sirena sa piling ng kanyang pinakamamahal na Prinsipe - at ang mahalagang aral na dulot ng pagsasakripisyo.

social media