Ako ang Hari

price
PHP 74.75
Author(s)
Kuwento ni Segundo D. Matias Jr Guhit ni Rovi Jesher R. Salegumba

Ako ang Hari

       Minsan sa gubat ay nagkita ang isang lobo at isang batang leon. "Ako ang

hari ng gubat na ito!" pagmamayabang ng lobo.

        Niyaya ng lobo ang batang leon na magpunta sa pinakamataas na 

bundok. Don ay tatanghalin daw na hari ang lobo. Lahat ng madaanan

nilang mga ilog, puno, burol, batis, look at talon ay inangkin ng lobo bilang

hari.

         Sa ituktok ng pinakamataas na bundok, inihayag ng kasalukuyang haring leon

ang bagong hari.

         Sino ang bagong hari?

 

social media