Joseng Dalag

price
PHP 74.75
Author(s)
Kuwento ni Segundo Matias Jr Guhit ni Irene Mark Gilo

Joseng Dalag

         Si Joseng  Dalag ang pinakamalaking isda sa ilong ng Azula.

Takot na tako sa kanya ang maliliit na isda.

          Ang mga pagkain, tanawin at tulugan na natatagpuan ng maliliit 

na isda ay laging inaari ni Joseng Dalag.

          Isang araw, inagaw na naman ni Koseng Dalag ang mga bulateng gumagalaw-galaw.

Bigla. may tumusok sa kanyang bibig.

          Ano ang maaaring mangyari sa mga mapang-api?

social media