Alamat ng Anay

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Mikhail C. Jamisola Illustrated By: Rowin T. Agarao

Alamat ng Anay

Noong unang panahon, may isang reyna sa bulubunduking bahagi ng Luzon. Naghangad si Reyna Ana na paunlarin pa ang kanyang kaharian. Ikinalakal niya ang mga puno—hanggang sa makalbo ang gubat, at nagalit ng labis si Inang Kalikasan.
Alamin sa kuwentong ito kung paano nagkaroon ng anay, gayundin ang tamang kaisipan sa pagkakaroon ng hangarin at kung paano dapat pangalagaan ang kalikasan.

 

social media