Alamat ng Ilang-ilang

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by Segundo D. Matias, Jr. Illustrated by Rovi Jesher Salegumba

Alamat ng Ilang-ilang

Noong unang panahon, may isang anak ng datu na nangngangalang llang. Bukod sa kagandahan, taglay rin ni llang ang kagitingan at tapang ng kanyang ama. Ngunit kung matagumpay siya sa pakikidigma, siya bigo sa larangan ng pag-ibig.
Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng mabangong ilang-ilang—at kung paanong ang kabiguan ay nagagawang palitanng isang makabuluhang layunin.

social media