Alamat ng Langaw

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Segundo D. Matias Illustrated By: Beth Parrocha-Doctolero

Alamat ng Langaw

Noong unang panahon, may isang haring may kakaibang ugali. Bukod sa pagiging mayabang, si Haring Lang-ao ay ubod ng selan pagdating sa pagkain. Siya ay matakaw, mapili, maaksaya, at ayaw na ayaw niyang nag-uulit ng putahe. Dahil dito, nagalit ang kanyang matapat na kusinera at isinumpa siya.
Agad na kumilos si Bathala at ang iba pang diyos at diyosa, at ang sumpa ay mabilis na nagkabisa.
Si Haring Lang-ao ay naging isang...

social media