Alamat ng Punong ng Nara

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Segundo D. Matias Illustrated By: Ghani MadueƱo

Alamat ng Punong ng Nara

Noong unang panahon, may isang matapang at magiting na pinuno ng mga mandirigma na nagngangalang ’’Nar.’’ Sa palagay ng datu, si Nar ay ibinigay ni Bathala sa kanila. Ipinanganak ito bilang mandirigma upang ipagtangol ang mga isla ng Pilipinas mula sa pagsakop ng mga dayuhan. 
Ngunit dumating ang panahong naghangad si Nar ng mapayapang buhay sa piling ng kanyang asawa, dangan nga lamang at mas malakas ang tawag ng kagitingan—alang-alang sa minamahal na bansa.
Sa kanyang libingan ay tumubo ang isang matayog, matibay, at matatag na puno. 

social media