Alamat ng Rosas

price
PHP 84.75
Author(s)
Story By: Segundo D. Matias Illustrated By: Ghani MadueƱo

Alamat ng Rosas

Noong unang panahon, may isang reynang namumukod-tangi ang kagandahan na namumuhay nang maligaya sa piling ng kanyang asawang hari. Isang karibal na hari ang naghangad sa kanya at ipinadukot siya, samantalang isang mainggiting mangkukulam naman ang naghangad sa kanyang magandang mukha at buong 
kataksilang kinuha iyon sa kanya.
Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng rosas—kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Haring Hulio kay Rosa, at kung paano nagkaroon ng mga tinik ang rosas.

social media