Alamat ng Tipaklong

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by: Segundo D. Matias Jr. Illustrations by Jomike Tejido

Alamat ng Tipaklong

Noong unang panahon, may isang batang nagngangalang Paklong na nangarap tumira sa palasyo. Ipinag-adya ngtadhana na matupad ang kanyang pangarap-naging kaibigan niya ang prinsipe at ang hari't reyna; nakatungtong siya sa palasyo, at nakapagsuot ng mga damit ng prinsipe.
Kung naging mapagpakumbaba lamang si Paklong sa kabila ng magandang kapalaran na dumating sa kanya, baka sakaling natupad nang tuluyan ang kanyang pangarap na maging tunay na prinsipe.
Sa halip, siya naging

social media