Ang Alamat ng Talangka (The Legend of the Crab)

price
PHP 84.75
Author(s)
Segunda D. Matias, Jr.

Ang Alamat ng Talangka (The Legend of the Crab)

Noong unang panahon sa isang bayang ang tawag ay “Talang”, may isang mabait na matandang nagmamay-ari ng napakalawak na palaisdaan. Isang araw, nagkasakit nang malubha ang matanda at kinailangang ipamahala niya sa kanyang mga tauhan ang pangangasiwa sa palaisdaan.

Maraming katiwala ang sunud-sunod na nangasiwa sa palaisdaan-ngunit ni isa ay hindi nagtagumpay na palaguin ang negosyo. Bakit kaya?

Alamin sa makabagong alamat ng ito na pinagmulan ng talangka at ang ibig ipakahulugan ng sawikaing “ugaling talangka”.

 

In the old days in a town called “Talang”, there was a kindhearted old man who owned a vast fishpond. One day, the old man fell very ill and he had to pass on the management of the fishpond to his staff. One after another, many a caretaker managed the fishpond – but no one succeeded in making the business grow. What could be the reason?

Read in this modern legend about the origin of the crab and the meaning of the expression “crab mentality”.

social media