Alamat ng Butanding

price
PHP 84.75
Author(s)
Story by: Segundo D. Matias Jr. Illustrations by Jonathan RaƱola

Alamat ng Butanding

Noong unang panahon, may isang kinatatakutang dahil sa kanyang laki. Walang nakakaalam kung bakit siya lumaki nang ganoon. Dahil dito, walang damit nagkakasya sa kanya, kaya tinatakpan na lamang niya ang kanyang katawan ng mga dahon at pinagtagpi-tagpi balat ng katawan ng punong-kahoy.
Ngunit dahil sa mga kalamidad na dumating sa nayon, napatunayan ni Tanding kung gaano siya halaga sa mga tao.
Alamin sa kuwentong ito kung paanong ang isang mabait na higante ay naging butanding.

social media