Moymoy Lulumboy Ang Nawawalang Birtud

price
PHP 259.75
Author(s)
Kuwento ni Segundo Matias Jr. Guhit ni Jomike Tejido

Moymoy Lulumboy Ang Nawawalang Birtud

Hindi gusto ni Moymoy na iwan ang Mommy Tracy niya pero

kailangan niyang bumalik sa Gabun. Ipinapatawag siya ni Wayan

dahil hindi nais makipagkasundo ng kanyang kakambal. Ngunit hindi 

lang iyon ang problema. Kailangan nilang mahanap ang birtud ni Buhawan 

dahil hanggang buo iyon, tiyak na maaaring muling mabuhay si 

Buhawan na hindi maaaring mangyari.

 

Naresolba ang problema ni Moymoy nang kusang sumama si Mommy Tracy. 

Pero ibang mundo na ang kanilang papasukin at hindi siya sigurado

kung gaano kahanda ang kinikilalang ina na malaman ang 

tunay niyang pinagmulan.

social media