Moymoy Lulumboy Book 3 Ang Paghahanap Kay Inay

price
PHP 249.75
Author(s)
Segundo D. Matias Jr.

Moymoy Lulumboy Book 3 Ang Paghahanap Kay Inay

Naging viral ang video ni Moymoy na nakikipaglaban sa mga aswang.  Naging instant celebrity siya. Kinatatakutan ng mga kaklase, ginawang katatawanan. Kaya naisip ni Moymoy, nasa tamang mundo pa ba siya? O baka naman sa Gabun siya nababagay?

 

Bumalik nga si Moymoy sa Gabun pero nalaman niyang sa Amalao pala matatagpuan ang kanyang Inay. Buhay si Diyosang Liliw.

 

Pero paano niya makikita at makakapiling ang kanyang inay kung nasa iba itong anyo?

 

 

Kuwento ni Segundo D. Matias Jr.

Guhit ni Jomike Tejido

social media